Kalite Politikamız

Ülkemizin yeraltı zenginliklerinin en yararlı şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunmak ; sahip olduğumuz bilgi ve deneyimden güç alarak çağdaş teknolojilerle Türk Madenciliğini ülke sınırları dışına taşımak, sürekli büyümek ve gelişmek, bu gelişmeyi sağlarken Kabul Edilebilir Risk seviyesini sürekli aşağıya çekmektir.

Bunu yaparken hedeflerimiz;

ISO 9001 : 2008 Kalite ve OHSAS 18001 : 2008 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerini özümsemek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek,

Kaza ve Ramak Kala sayılarını azaltacak çalışmalar yapmak,

Müşterinin talep ve beklentilerini en iyi şekilde yerine getirmek,

İşlerimizi yaparken atıklarımızı kontrol altında tutmak; hava,su ve toprak kirlenmesini önlemek için uygun kararlar almaktır.