Çalışma Alanlarımız

Atıktan Enerji Üretimi

Atıktan enerji, endüstriyel, evsel, hayvansal ve orman atıkları gibi atıkların farklı teknolojilerle gazlaştırılması ve üretilen bu gazın kojeneratif biyogaz jeneratörlerinde yakılmasıyla üretilen enerjidir. Atıktan enerji üretiminin sürdürülebilir enerji kaynağı olması, atık bertarafını sağlaması ve en önemlisi çevre kirliliğini önlemesi gibi birçok faydaları bulunmaktadır.

Ülkemiz gibi hızlı büyüyen ekonomilerde atıklar başlı başına sorun haline gelmektedir.Örnek olarak kişi başına günlük atık üretimi yaklaşık 1 kg. olan ülkemizde senelik 30 milyon ton atığın bertaraf edilmesi gerekmektedir.Bu atıkların bertarafı hiç şüphesiz büyük maliyetler oluşturmaktadır. Bugün atıkların ekonomiye katkı sağlayabilmesinin en verimli yolu enerji üretimidir. Bu sayede hem giderek artan enerji ihtiyacına cevap verilmiş olacak,hem de çevre kirliliği en aza indirilecektir.

Bu amaçla yola çıkan firmamız minimum atık, maksimum enerji ilkesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.